Μ. Εφραιμίδης / Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 25/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Arrhythmias Update 2015 - Congress