Κ. Λέτσας | Διάκριση υποκλινικών μορφών, επικάλυψη με σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου 24/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΝΑΛΟΠΑΘΕΙΕΣ
Πρόεδροι: Β. Βασιλικός, Ι. Κανονίδης
Brugada syndrome and related channelopathies: What have we learned
the last 20 years C. De Asmundis
Βραχείες Εισηγήσεις
Τύποι φαινοτύπων, επίδραση φαρμάκων Ν. Φραγκάκης
Διάκριση υποκλινικών μορφών, επικάλυψη με σύνδρομο νοσούντος
φλεβοκόμβου Κ. Λέτσας
Συζήτηση
Παρουσίαση περιστατικού Β. Σκέμπερης
Σχολιάστρια: Ε. Χατζηνικολάου - Κοτσάκου
Tags : 24/04/2015