Συζήτηση 24/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
Πρόεδροι: Π. Γκελερής, Γ. Ευθυμιάδης
Γενετικός έλεγχος στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Πότε χρειάζεται;
Α. Πανταζής
Διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια:
Τι νέο; Α. Αναστασάκης
Σχολιαστές: Ε. Κουϊδή, Σ. Παρασκευαΐδης, Κ. Πολυμερόπουλος
Tags : 24/04/2015