Χ. Καρβούνης - Ο ρόλος της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων 18/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΔΙΑΛΕΞΗ Ο ρόλος της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων Χ. Καρβούνης
Tags : 18/04/2015