Α. Πανταζής - Αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας 18/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ (Meet the experts)
Καρδιακή ανεπάρκεια - Μυοκαρδιοπάθειες
Θέματα στην καθημερινή κλινική πράξη
Πρόεδροι: Ε. Ηλιοδρομίτης, Φ. Τρυποσκιάδης
Θέματα:
Καρδιακή Ανεπάρκεια τελικού σταδίου
Σ. Αδαμόπουλος

Υπονατριαιμία στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια: στέρηση ύδατος,
διουρητική ή υπερδιήθηση;
Γ. Γιαμούζης
Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (πρωτογενής πρόληψη)
Γ. Ευθυμιάδης

Αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας
Α. Πανταζής
Tags : 18/04/2015