Γ. Φιλιππάτος - Φαρμακευτική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας το 2015 18/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Φαρμακευτική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας το 2015 | State of the art ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Πρόεδροι: Ι. Κανονίδης, Ι. Λεκάκης
Φαρμακευτική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας το 2015
Γ. Φιλιππάτος
Διάγνωση - Θεραπεία μυοκαρδίτιδας
Σ. Αδαμόπουλος
Tags : 18/04/2015