Θ. Γκόσιος - 2ο Περιστατικό: Μυοκαρδιοπάθεια 18/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
2ο Περιστατικό: Μυοκαρδιοπάθεια | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Καρδιακή ανεπάρκεια - Μυοκαρδιοπάθεια
Πρόεδροι: Γ. Ευθυμιάδης, Ι. Παρασκευαΐδης
1ο Περιστατικό: Καρδιακή Ανεπάρκεια
Δ. Κωνσταντίνου

2ο Περιστατικό: Μυοκαρδιοπάθεια
Θ. Γκόσιος
3ο Περιστατικό: Μυοκαρδιοπάθεια - Νόσος Fabry
Δ. Παρχαρίδου

4ο Περιστατικό: Καρδιακή Ανεπάρκεια τελικού σταδίου
Α. Γκουζιούτα
Σχολιαστές: Σ. Αδαμόπουλος, Θ. Καραμήτσος, Γ. Φιλιππάτος,
Α. Κρανίδης
Tags : 18/04/2015