Ι. Οικονομίδης - Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και χαμηλό EF το ECHO είναι η κύρια και πολλές φορές η μόνη απεικονιστική εξέταση που χρειάζεται (Yπέρ) 18/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και χαμηλό EF το ECHO είναι η κύρια και πολλές φορές η μόνη απεικονιστική εξέταση που χρειάζεται (Yπέρ) | ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και χαμηλό EF το ECHO είναι
η κύρια και πολλές φορές η μόνη απεικονιστική εξέταση που χρειάζεται
Πρόεδροι: Δ. Αλεξόπουλος, Γ. Γιαννόγλου
Υπέρ
Ι. Οικονομίδης
Κατά
Θ. Καραμήτσος

Tags : 18/04/2015