Ι. Γουδέβενος - Δευτερογενής πρόληψη (μετά τον πρώτο χρόνο) ασθενούς με στεφανιαία νόσο 18/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Δ. Αλεξόπουλος Δευτερογενής πρόληψη (μετά τον πρώτο χρόνο) ασθενούς με στεφανιαία νόσο Ι. Γουδέβενος
Tags : 18/04/2015