Συζήτηση - Ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πρωτίστως με φαρμακευτική αγωγή 18/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ Ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πρωτίστως με φαρμακευτική αγωγή Πρόεδροι: Π. Κουνατιάδης, Λ. Μιχάλης Υπέρ Γ. Γιαννακούλας Κατά Χ. Παπαδόπουλος
Tags : 18/04/2015