Γ. Σιάνος - Ρυθμιστικό πλαίσιο έγκρισης νέων υλικών ή εξέλιξης στην τεχνολογία των stent 18/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Σ. Φούσας Ρυθμιστικό πλαίσιο έγκρισης νέων υλικών ή εξέλιξης στην τεχνολογία των stent Γ. Σιάνος
Tags : 18/04/2015