Σ. Τζήκας - Προκάρδιο άλγος - Θετική τροπονίνη - Φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία - Ποια είναι η διάγνωση; 18/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Θετική τροπονίνη - Φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία - Ποια είναι η διάγνωση; | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Στεφανιαία Νόσος
Πρόεδροι: Σ. Γαβριηλίδης, Α. Μπουφίδου - Κουκούδη
Not evidence based PCI - Real world practice or malpractice
Α. - Δ. Μαυρογιάννη

Προκάρδιο άλγος - Θετική τροπονίνη - Φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία -
Ποια είναι η διάγνωση;
Σ. Τζήκας
FFR: to stent or not to stent
Σ. Χατζημιλτιάδης

Κερκιδική προσπέλαση - Είναι για όλους;
Α. Ζιάκας
Tags : 18/04/2015