Γ. Γιαννακούλας - Πρακτική διαχείριση κλινικών περιστατικών με μη βαλβιδική Κολπική Μαρμαρυγή σε θεραπεία με rivaroxaban 17/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας BAYER Πρόεδρος: Χ. Καρβούνης Πρακτική διαχείριση κλινικών περιστατικών με μη βαλβιδική Κολπική Μαρμαρυγή σε θεραπεία με rivaroxaban Γ. Γιαννακούλας
Tags : 17/04/2015