Κ. Τούτουζας - Προβληματισμοί στη διαδερμική αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών 17/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
State of the art ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Πρόεδροι: Γ. Λουρίδας, Γ. Μπομπότης Προβληματισμοί στη διαδερμική αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών Κ. Τούτουζας Προβλήματα στη χειρουργική αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών Π. Τόσιος
Tags : 17/04/2015