Ν. Κωνσταντινίδης - 4ο Περιστατικό: Πολυβαλβιδοπάθεια 17/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
4ο Περιστατικό: Πολυβαλβιδοπάθεια | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Βαλβιδοπάθειες
Πρόεδροι: Α. Μανώλης, Δ. Τζιακάς
1ο Περιστατικό: Στένωση αορτής
Β. Καμπερίδης

2ο Περιστατικό: Στένωση αορτής
Α. Νάκα
3ο Περιστατικό: Ανεπάρκεια μιτροειδούς
Β. Σαχπεκίδης

4ο Περιστατικό: Πολυβαλβιδοπάθεια
Ν. Κωνσταντινίδης
Σχολιαστές: Γ. Καραπαναγιωτίδης, Θ. Ζαγκλαβάρα,
Δ. Κετίκογλου, Κ. Τούτουζας
Tags : 17/04/2015