Συζήτηση - Όλοι οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή θα πρέπει να αρχίζουν αντιπηκτική αγωγή με NOAC’s (Κατά) 17/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Όλοι οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή θα πρέπει να αρχίζουν αντιπηκτική αγωγή με NOAC’s
Tags : 17/04/2015