Γ. Χαλικιάς - Όλοι οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή θα πρέπει να αρχίζουν αντιπηκτική αγωγή με NOAC’s (Υπέρ) 17/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Όλοι οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή θα πρέπει να αρχίζουν αντιπηκτική αγωγή με NOAC’s (Υπέρ) | ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
Όλοι οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή θα πρέπει να αρχίζουν αντιπηκτική
αγωγή με NOAC’s
Πρόεδροι: Ι. Ζαρίφης, Σ. Κωνσταντινίδης
Υπέρ
Γ. Χαλικιάς
Κατά
Ν. Φραγκάκης
Tags : 17/04/2015