Σ. Κωνσταντινίδης - Πρακτικά θέματα στο χειρισμό ασθενών σε αγωγή με NOAC’s 17/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Πρακτικά θέματα στο χειρισμό ασθενών σε αγωγή με NOAC’s | ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Ι. X. Στυλιάδης Πρακτικά θέματα στο χειρισμό ασθενών σε αγωγή με NOAC’s Σ. Κωνσταντινίδης
Tags : 17/04/2015