Γ. Σταυρόπουλος - Κοιλιακή ταχυκαρδία από RVOT - Καλοήθης αρρυθμία ή αρχόμενη ARVC 17/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
Tags : 17/04/2015