Α. Ζιάκας 11/10/2014

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα
 
Περίπτωση ασθενούς με ιδιαίτερα ανθεκτική υπέρταση επιτυχώς αντιμετωπισθείσα με απονεύρωση νεφρικών αρτηριών
Tags :