Β. Νινιός 11/10/2014

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα
 
Διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας με τη χρήση της συσκευής Mitraclip σε ασθενή με ισχαιμική ανεπάρκεια μιτροειδούς
Tags :