Δ. Κετίκογλου 22/03/2014

 
Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της δεξιάς κοιλίας