Β. Σκέμπερης 22/03/2014

 
Αντιαρρυθμική – φαρμακευτική αγωγή στην ΚΜ (για ανάταξη,
για διατήρηση, για αποφυγή υποτροπής)