Δημήτριος Μανιώτης - Εναρκτήρια Διάλεξη της Τελετής Έναρξης 21/03/2014

 
Δημήτριος Μανιώτης Καθηγητής Νομικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Εναρκτήρια Διάλεξη «Περί της αστικής ιατρικής ευθύνης»