Κ. Αναστασιάδης 21/03/2014

 
Μηχανική υποστήριξη της αριστερής κοιλίας