Α.Παππάς | Συνδυάζοντας την κλινική αποτελεσματικότητα με την οικονομική αποδοτικότητα στις χρόνιες θεραπείες 25/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης
19:30-20:00 ΤΒΑ
Α.Παππάς
Tags : 25/05/2018