Δ.Τούσουλης | Οξέα στεφανιαία σύνδρομα με μη αποφρακτικές στεφανιαίες αρτηρίες 25/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
19:00-19:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης
19:00-19:30 Οξέα στεφανιαία σύνδρομα με μη αποφρακτικές στεφανιαίες αρτηρίες
Δ.Τούσουλης
Tags : 25/05/2018