Ι.Βογιατζής | -Θα πρέπει να διερευνάται η στεφανιαία νόσος στον ασυμπτωματικό διαβητικό; -H πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη της στεφανιαίας νόσου στον διαβητικό ασθενή 25/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17:00-18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Τ.Διδάγγελος,Π.Κουνατιάδης
17:00-17:30 -Θα πρέπει να διερευνάται η στεφανιαία νόσος στον ασυμπτωματικό διαβητικό; -H πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη της στεφανιαίας νόσου στον διαβητικό ασθενή
Ι.Βογιατζής
17:30-17:50 Πώς επιλέγω την αντιδιαβητική αγωγή στον στεφανιαίο ασθενή και στον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια;
Ε.Μπεκιάρη
17:50-18:10 Υπολιπιδαιμική αγωγή και διαβήτης. Ιδιαιτερότητες
Μ.Παπαδημητρίου
18:10-18:30 Αντιυπερτασική αγωγή και διαβήτης. Ιδιαιτερότητες
Α.Σταυράτη
Tags : 25/05/2018