Α.Πίτσης | Ενδοσκοπική απεικόνιση των καρδιακών δομών 25/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
15:00-17:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ
Πρόεδροι: Γ.Ευθυμιάδης,Γ.Σαββόπουλος
15:00-15:15 Αρχές τρισδιάστατης υπερηχογραφίας. Πώς γίνεται μία εξέταση με το 3D echo;
Β.Σαχπεκίδης
15:15-15:30 Η απεικόνιση της φυσιολογικής μιτροειδούς και η παθολογίας της στο 3D
Θ.Ζαγκλαβάρα
15:30-15:45 Η απεικόνιση της φυσιολογικής αορτικής και η παθολογία της στο 3D
Β.Σαχπεκίδης
15:45-16:00 Η απεικόνιση της τριγλώχινας και της πνευμονικής 3D
Β.Νινιός
16:00-16:15 Απεικόνιση της αριστεράς κοιλίας με 3D
Β.Νινιός
16:15-16:30 Η διερεύνηση συγγενών καρδιοπαθειών με 3D
Μ.Βλάχου
16:30-16:45 Ενδοσκοπική απεικόνιση των καρδιακών δομών
Α.Πίτσης
16:45-17:00 Συζήτηση
Tags : 25/05/2018