Σ.Χαρίτος | Πότε αποφασίζω για ηλεκτρική ανάταξη ΚΜ; Πώς την εκτελώ; Πόσες φορές έχω το δικαίωμα να επαναλάβω την προσπάθεια; Πώς προετοιμάζω τον ασθενή φαρμακευτικά. Είναι το διοισοφάγειο απαραίτητο; 25/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
12:30-14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Β.Βασιλικός,Ν.Φραγκάκης
12:30-12:54 -Επιδημιολογία της ΚΜ. Ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος θρομβοεμβολικού επεισοδίου στην ΚΜ και ποιοι παράγοντες τον επηρεάζουν; -Κατηγορίες Κολπικής Μαρμαρυγής. Διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την πιθανότητα θρομβοεμβολικού επεισοδίου και την αναγκαιότητα χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής;
Β.Σκέμπερης
12:54-13:18 -Θα πρέπει να διαβαθμίζεται η αντιπηκτική αγωγή ανάλογα με τον θρομβοεμβολικό κίνδυνο; -Πόσο και με ποιο τρόπο επηρεάζει την απόφαση για χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής και τη δοσολογία της, ο εν υπάρχων αιμορραγικός κίνδυνος του αρρώστου
Μ.Κωνσταντινίδου
13:18-13:42 Πότε αποφασίζω για ηλεκτρική ανάταξη ΚΜ; Πώς την εκτελώ; Πόσες φορές έχω το δικαίωμα να επαναλάβω την προσπάθεια; Πώς προετοιμάζω τον ασθενή φαρμακευτικά. Είναι το διοισοφάγειο απαραίτητο;
Σ.Χαρίτος
13:42-14:06 Κολπική Μαρμαρυγή και Καρδιακή Ανεπάρκεια
Κ.Τσορμπατζόγλου
14:06-14:30 -Πότε στέλνω τον ασθενή για ablation; -Με ποια κριτήρια επιλέγω μεταξύ ελέγχου συχνότητας (rate control) και ελέγχου ρυθμού (rhythm control) και ποια φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιώ αντίστοιχα
Ν.Φραγκάκης
Tags : 25/05/2018