Γ.Σπυρομήτρος | Περιφερικές αγγειοπάθειες 25/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
11:00-12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Γ.Μπομπότης,Κ.Παπάζογλου
11:00-11:20 Η νόσος των καρωτίδων
Ι.Αλευρούδης
11:20-11:40 Περιφερικές αγγειοπάθειες
Γ.Σπυρομήτρος
11:40-12:00 Οξέα αορτικά σύνδρομα
Ν.Καμπουρίδης
Tags : 25/05/2018