Δ.Κωνσταντίνου | Κρυπτογενή αγγειακά επεισόδια 25/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
10:00-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Σ.Σαββάτης,Χ.Σαββόπουλος
10:00-10:20 Διαγνωστική προσέγγιση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
Χ.Χατζηελευθερίου
10:20-10:40 Κρυπτογενή αγγειακά επεισόδια
Δ.Κωνσταντίνου
10:40-11:00 Θρομβόλυση στο ΑΕΕ
Γ.Καρακώστας
Tags : 25/05/2018