Χ.Σταμούλης | Εναρκτήρια Ομιλία 24/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
20:00-20:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20:00-20:20 Εναρκτήρια Ομιλία
Χ.Σταμούλης
Tags : 24/05/2018