Γ.Καϊάφα | Η σιδηροπενία ως νέος θεραπευτικός στόχος στη Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια 24/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
19:30-20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ της εταιρείας GENESIS
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης
19:30-20:00 Η σιδηροπενία ως νέος θεραπευτικός στόχος στη Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια
Γ.Καϊάφα
Tags : 24/05/2018