Π.Κυριάκου | Πνευμονική υπέρταση στη θρομβοεμβολική νόσο 24/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
18:30-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Ι.Στανόπουλος,Ι.Στυλιάδης
18:30-18:50 Πνευμονική υπέρταση στη θρομβοεμβολική νόσο
Π.Κυριάκου
18:50-19:10 Πνευμονική υπέρταση στο σύνδρομο Eisenmenger
Γ.Γιαννακούλας
19:10-19:30 Υπερηχογραφική εκτίμηση δεξιάς καρδιάς
Φ.Λαζαρίδου
Tags : 24/05/2018