Κ.Δίπλα | Αθλητική καρδιά: Μορφολογικές και λειτουργικές προσαρμογές από την άσκηση 24/05/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Π.Γκελερής,Α.Δεληγιάννης
17:00-17:20 Αθλητική καρδιά: Μορφολογικές και λειτουργικές προσαρμογές από την άσκηση
Κ.Δίπλα
17:20-17:40 Αθλητική μυοκαρδιοπάθεια
Ε.Παγκουρέλιας
17:40-18:00 Νοσηρές και παθολογικές εκδηλώσεις της έντονης άθλησης
Π.Σωτηρίου
Tags : 24/05/2018