Β.Άθυρος | Τιμές – Στόχοι στην υπολιπιδαιμική αγωγή. Νεότερα δεδομένα μετά την εισαγωγή των PCSK9 10/03/2018

 
20:00-20:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Α.Καραγιάννης
20:00-20:25 Τιμές – Στόχοι στην υπολιπιδαιμική αγωγή. Νεότερα δεδομένα μετά την εισαγωγή των PCSK9
Β.Άθυρος
20:25-20:30 Συζήτηση
Tags : 10/03/2018