Ε.Θεοφιλογιαννάκος | Φαρμακευτική αντιμετώπιση στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης 10/03/2018

 
09:00-10:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Σ.Σαββάτης,Β.Σκέμπερης
09:00-09:15 Φαρμακευτική αντιμετώπιση στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
Ε.Θεοφιλογιαννάκος
09:15-09:30 Φαρμακευτική αντιμετώπιση οξείας καρδιακής ανεπάρκειας
Ι.Βογιατζής
09:30-09:45 Ο ρόλος των ινοτρόπων στην καρδιακή ανεπάρκεια
Σ.Τζήκας
09:45-10:00 Καρδιακή ανεπάρκεια και κακοήθη νοσήματα
Χ.Λαφάρας
10:00-10:30 Συζήτηση
Tags : 10/03/2018