Α.Ζιάκας | Ο ρόλος της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής στη διαχείριση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων - Ποιοι ασθενείς, για πόσο και γιατί; 09/03/2018

 
20:00-20:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ της εταιρείας ASTRAZENECA
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης
20:00-20:30 Ο ρόλος της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής στη διαχείριση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων - Ποιοι ασθενείς, για πόσο και γιατί;
Α.Ζιάκας
Tags : 09/03/2018