Α.Δεληγιάννης | Η επίδραση της έντονης άθλησης στο καρδιαγγειακό σύστημα 09/03/2018

 
13:00-13:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Δ.Τζιακάς
13:00-13:25 Η επίδραση της έντονης άθλησης στο καρδιαγγειακό σύστημα
Α.Δεληγιάννης
13:25-13:30 Συζήτηση
Tags : 09/03/2018