Ι.Κανονίδης | ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / CLOSURE OF THE CONGRESS-CONCLUDING REMARKS 16/09/2017

 
20:30-20:45 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / CLOSURE OF THE CONGRESS-CONCLUDING REMARKS
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης
Tags : 16/09/2017