Χ.Παπαδόπουλος | Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην Επεμβατική Καρδιολογία την τελευταία διετία / Messages from the most important studies on Interventional Cardiology the last two years 16/09/2017

 
19:30-20:30 Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην Επεμβατική Καρδιολογία και Ηλεκτροφυσιολογία την τελευταία διετία / Messages from the most important studies on Interventional Cardiology and Electrophysiology the last two years
Πρόεδροι: Δ.Κατρίτσης,Α.Ζιάκας
19:30-20:00 Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην Επεμβατική Καρδιολογία την τελευταία διετία / Messages from the most important studies on Interventional Cardiology the last two years
Χ.Παπαδόπουλος
20:00-20:30 Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στην Ηλεκτροφυσιολογία / συσκευές την τελευταία διετία / Messages from the most important studies on Electrophysiology / devices the last two years
Δ.Κωνσταντίνου
Tags : 16/09/2017