Α.Συνετός | Αντίδρομη προσπέλαση / Retrograde approach 16/09/2017

 
18:00-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Πρόεδροι: Χ.Κατσούρας,Ι.Τσούνος,Β.Τζίφος
18:00-18:15 Λογική της διάνοιξης των Χρόνιων Ολικών Αποφράξεων / The rationale behind the CTO PCIs
Χ.Κατσούρας
18:15-18:30 Ορθόδρομη προσπέλαση / Antegrade approach
Ι.Τσιαφούτης
18:30-18:45 Αντίδρομη προσπέλαση / Retrograde approach
Α.Συνετός
18:45-19:00 Θέματα ασφάλειας από σκιαγραφικές ουσίες και ακτινοβολία / Safety issues from contrast agents and radiation
Α.Παπαδόπουλος
19:00-19:15 Σχολιασμός / Discussion
Σ.Παπαζαχαρίου,Δ.Κουλαξής,Γ.Μαμαδάς,Δ.Δημητριάδης
19:20-19:30 Ερωτήσεις-Σχόλια / Questions-Comments
Tags : 16/09/2017