Δ.Τούσουλης | Προβληματισμοί στην χρήση αντιαιμοπεταλιακών στα οξέα ισχαιμικά σύνδρομα / Concerns regarding the use of antiplatelet treatment in acute coronary syndromes 15/09/2017

 
15:00-15:30 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
Πρόεδροι: Γ.Παρχαρίδης
14:00-14:30 Προβληματισμοί στην χρήση αντιαιμοπεταλιακών στα οξέα ισχαιμικά σύνδρομα / Concerns regarding the use of antiplatelet treatment in acute coronary syndromes
Δ.Τούσουλης
Tags : 15/09/2017