Ι.Κανονίδης | Ρύθμιση αρτηριακής υπέρτασης στους στεφανιαίους ασθενείς / Hypertension control in coronary patients 15/09/2017

 
09:30-10:00 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
Πρόεδροι: Δ.Τζιακάς
9:30-10:00 Ρύθμιση αρτηριακής υπέρτασης στους στεφανιαίους ασθενείς / Hypertension control in coronary patients
Ι.Κανονίδης
Tags : 15/09/2017