Κ. Γιαννακάκης | PREVALENCE AND CHARACTERISTICS OF CORONARY ARTERY ANOMALIES IN 12401 ADULT PATIENTS: A CORONARY ANGIOGRAPHIC STUDY FROM NORTHERN GREECE 14/09/2017

 
15:00-17:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ / PAPERS PRESENTATION OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
Πρόεδροι: Θ.Μπελεβεσλής,Β.Στραβέλας
Tags : 14/09/2017