Θ.Παπαδόπουλος | Ο σταθερός συνδυασμός β-αποκλειστή με ακετυλοσαλικυλικό οξύ στη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης και της στεφανιαίας νόσου 25/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
19:30-20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ της εταιρείας UNI-PHARMA
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης
19:30-20:00 Ο σταθερός συνδυασμός β-αποκλειστή με ακετυλοσαλικυλικό οξύ στη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης και της στεφανιαίας νόσου
Θ.Παπαδόπουλος
Tags : 25/05/2017