ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 25/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 

Για την παρουσίαση του Ι. Βογιατζή, πατήστε εδώ

Για την παρουσίαση του Ν. Φραγκάκη, πατήστε εδώ

Για την παρουσίαση του Γ. Ευθυμιάδη, πατήστε εδώ

15:30-17:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Πρόεδροι: Χ.Καρβούνης,Ι.Ζαρίφης 15:30-17:00 Συμμετέχουν: Ι.Βογιατζής,Ν.Φραγκάκης,Γ.Ευθυμιάδης

Tags : 25/05/2017