Κ.Πολυμερόπουλος | Κλινική εφαρμογή: Συζήτηση περιπτώσεων 08/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
19:10-20:10 Η πρακτική διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης: Νέες κατευθύνσεις και λύσεις
Πρόεδροι: Φ.Τρυποσκιάδης
19:10-19:40 PARADIGM-HF: Προσφέροντας περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής στους ασθενείς με HFrEF
Γ.Γιαννακούλας
19:40-20:10 Κλινική εφαρμογή: Συζήτηση περιπτώσεων
Κ.Πολυμερόπουλος
Tags : 08/04/2017