Σ.Παρασκευαΐδης | Ταχυκαρδία με ευρύ σύμπλεγμα QRS 08/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17:30-18:15 ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΗΚΓ
Πρόεδροι: Α.Μανώλης,Ε.Λιβάνης
17:30-17:37 ΗΚΓ σε επιζώντα αιφνιδίου θανάτου
Π.Κοραντζόπουλος
17:37-17:45 Συζήτηση
17:45-17:52 Ταχυκαρδία με ευρύ σύμπλεγμα QRS
Σ.Παρασκευαΐδης
17:52-18:00 Συζήτηση
18:00-18:07 ΗΚΓ σε ασθενή με CRT
Δ.Λευθεριώτης
18:07-18:15 Συζήτηση
Tags : 08/04/2017